Piekļuve kabeļu kanalizācijai


SIA, "Digitālo Servisu Parks" (DSP) ir "pēdējās jūdzes" pakalpojuma sniedzējs citiem Komersantiem (operatoriem) un pats nesniedz piekļuves (interneta, telefonijas, televīzijas utml.) pakalpojumus patērētājiem. Ar Komersantu (operatoru) ieteicams izveidot vienu starpsavienouma vietu (DSP var piedāvāt vairākus risinājumus, tsk. ar iespēju izvietot Komersanta iekārtas) no kuras tiek ierīkotas nepieciešamās optiskās kabeļa dzīslas līdz Komersanta interesējošai vietām - Komersanta klientam, tsk. Komersantam izbūvējot papildus tīklus. Mēneša abonēšanas maksa par katru trasi DSP infrastruktūras robežās ir fiksēta un nav atkarīga no trases garuma.

Komersantam (operatoram), kurš vēlas izmantot DSP optiskā (kanalizācijas) kabeļtīklu, ir jāsazinās ar atbildīgo speciālistu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi , pieteikumā iekļaujot sekojošu informāciju:
 
- Komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs;
- Trases savienojuma punktu lokācijas un apraksts;
- Nepieciešamais optisko kanālu (dzīslu) skaitu, veidu un tehniskos parametri; 
- Starpsavienojumu galapunktos plānotos tehniskos risinājumus savas trases posma turpinājumam;
- Vēlamais datums, kad vēlas uzsākt eksplutāciju;
- Komersanta par ierīkošanu atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un epasta adrese;
- Detalizēts situācijas un veicamo darbu apraksts, iek. trases turpinājumu, ja Komersants vēlas lai to ierīko DSP;
- Citu informāciju, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu.

Ja DSP var nodrošināt piekļuvi optiskā (kanalizācijas) kabeļtīkla dzīslu infrastruktūrai, tad tiek slēgta vienošanās, nosakot tarifus (izmaksu apjoms katrā gadījumā tiek precizēts individuāli) un citus komercnoteikumus.
 
DSP optiskā (kanalizācijas) kabeļtīkla dzīslu infrastruktūras pamatpiedāvājums un infrastruktūra.